mijn praktijk - psychotherapie

Psychotherapie

Psychische klachten staan nooit op zichzelf, ze hebben vaak te maken met een verstoorde balans in jezelf. Dit kan komen door lichamelijke problemen, door emoties die uit balans zijn, door negatieve gedachten of doordat je spiritueel geen verbinding ervaart.
Om een nieuw evenwicht te vinden en de psychische klachten te verminderen of te laten verdwijnen is het belangrijk om te kijken waar de disbalans het beste kan worden aangepakt en op welke manier de balans kan worden hersteld. Een integrale of holistische benadering is hierbij van belang.

Iris van DorssenIn de psychotherapeutische gesprekken werk ik op een integratieve wijze met meerdere methoden klik hier voor verdere informatie.
In de gesprekken krijg je meer inzicht in hoe je klachten zijn ontstaan. We gaan kijken hoe negatieve gedachten of gedragspatronen die je hinderen in het dagelijks leven doorbroken en veranderd kunnen worden en je meer zelfvertrouwen kan opbouwen. Je leert je meer bewust te worden van je emoties en ze toe te laten en te verdragen. Hinderlijke emotionele lading van traumatische gebeurtenissen kan verminderd worden door exposure oefeningen, zodat het je niet meer blokkeert in je dagelijks leven. Door meer balans te brengen in je gedachten en je emoties zal je meer innerlijke rust gaan ervaren. Er komt zo ook ruimte om je meer te kunnen ontspannen en de verbinding met je eigen bron of essentie te gaan voelen. Ontspanningsoefeningen en aanvullende behandelingen kunnen daar verder bij helpen.

De persoonlijke hulpvraag neem ik altijd als uitgangspunt voor de behandeling.
De wachttijd voor een intake gesprek kan variëren van 1-4 weken voor zowel de gb-ggz ( generalistische basis-ggz) als de g-ggz (gesperecialiseerde-ggz), dit geldt voor alle zorgverzekeraars. Momenteel kan ik pas weer een nieuwe intake doen vanaf half september 2017. De behandeling start aansluitend op de intakefase na 1-2 weken.

Ik ben BIG geregistreerd als psychotherapeut en lid van de LVVP (Landelijke vereniging voor psychologen en psychotherapeuten, voormalig NVVP). Op de website van de LVVP (www.lvvp.info/home) staat verdere informatie over psychotherapie, zoals andere hulpverleners, klachtenregeling, cliëntenrechten en de WGBO.

Vergoeding
Psychotherapie zit in de basisverzekering van de zorgverzekeraars, dat wil zeggen de gesprekken vergoed worden wanneer de diagnose valt onder vergoede zorg. Onder niet vergoede zorg vallen diagnosen als aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, rouwverwerking, overspannenheid, werkproblemen en andere zogenaamde V-codes.
Voor vergoeding door de zorgverzekeraars is een verwijzing van de huisarts nodig.
De zorg is opgesplitst in twee categorieën:

Wanneer ik een contract heb met de zorgverzekeraar wordt het hele bedrag vergoed en wordt door de zorgverzekeraar alleen het eigen risico ingehouden. Voor 2017 heb ik een contract met alle zorgverzekeraars. Als ik geen contract heb met de zorgverzekeraar dan dient de cliënt een gedeelte zelf te betalen, het percentage is afhankelijk van de zorgverzekeraar, maar is doorgaans rond de 25%. Bij een restitutiepolis wordt het hele bedrag vergoed.
Als de klachten vallen onder de niet vergoede zorg dan moet de cliënt de behandeling zelf betalen. Het bedrag wordt afgestemd op het inkomen van de cliënt. Zie de link hieronder over behandeltarieven.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 is het verplicht voor mensen die in de GGZ werken om een kwaliteitsstatuut te publiceren. Hierin kunt u meer gedetailleerde informatie vinden over o.a. mijn kwalificaties en behandeltarieven, het behandelproces, de samenwerking met andere collega's, kwaliteitscriteria en klachtenregelement van de LVVP en de waarneming. Zie de links hieronder:
kwaliteitsstatuut
kwaliteitscriteria
overeenkomst SVR-vrijgevestigden
behandeltarieven vrijgevestigden
klachtenreglement LVVP

Combinatie met aanvullende behandelingen
Psychotherapeutische gesprekken kunnen worden gecombineerd met andere aanvullende genezingsmethoden of behandelvormen klik hier.

Parkeren
Per 18 juli 2016 is het betaald parkeren in de Groenoordstraat. Aan de overkant van de Willem de Zwijgerlaan richting de Merenwijk kan gratis worden geparkeerd.