mijn praktijk - Oneness & healing

Oneness cursussen en healing

We ervaren in ons hedendaags bestaan regelmatig verdeeldheid of conflict in onszelf of met de mensen om ons heen. Dit leidt op wereldniveau tot oorlogen en conflicten tussen landen en volkeren. Waar we allen diep naar verlangen is innerlijke vrede en geluk.
Door naar onszelf te kijken en die innerlijke verdeeldheid te herkennen en te leren accepteren, kunnen we meer eenheid, vrede en geluk gaan ervaren.
Oneness UniversityIn Zuid-India op een paar uur rijden van Madras (Chennai) ligt de Oneness University, tegenwoordig de O en O Academy geheten. Daar worden cursussen en processen aangeboden om die eenheid binnen jezelf en met anderen meer te gaan ervaren. Belangrijke stappen hierbij zijn zelfacceptatie, bewustwording en loskomen van de mind of onze gedachten en emoties.
Bij de Oneness University heb ik diverse cursussen en processen gevolgd en ben ik opgeleid tot Deekshagever en Oneness trainer.

Deeksha is een energieoverdracht die gegeven wordt door de handen op of net boven het hoofd te plaatsen, het brengt een proces van transformatie op gang. Uit EEG onderzoek is gebleken dat na de Deeksha de beide hersenhelften meer in balans zijn, de pariëtaal- of zijwandskwabben minder actief worden en de voorhoofdskwabben meer worden geactiveerd, hetgeen kan leiden tot een staat van verhoogd bewustzijn en het ervaren van meer rust en eenheid.
Deeksha’s kunnen worden ontvangen na een therapiesessie, een yoga- of meditatieles of bij Oneness bijeenkomsten die ik organiseer. Deeksha's kunnen ook via een intentie gegeven worden op afstand.

Regelmatig organiseer ik Oneness avonden, waarin ik diverse onderwerpen bespreek om te komen tot meer eenheid.
Daarnaast bied ik Oneness processen en cursussen aan om verder te groeien en te helen op persoonlijk en spiritueel vlak (zie agenda).

Dit jaar ben ik ook gestart met de Ekam cirkel bijeenkomsten. Dat zijn 8 bijeenkomsten die wekelijks worden gegeven, waarbij we ons verbinden met het veld van eenheid, Ekam. Dit is de naam van de tempel van de O en O Academy ( zie foto hier rechts boven). Als je daar in mediteert of als je je daarmee verbindt kan je hogere staten van bewustzijn ervaren en kan je je dagelijkse beperkte ik-bewustzijn, waarin we ons vaak zorgen maken en stress ervaren transformeren naar een ruimer bewustzijn, waarin je rust, verbonden en vreugde kan ervaren. Door bij 8 thema's stil te staan in deze bijeenkomsten gaan we zelf dieper ervaren hoe we die shift in ons bewustzijn kunnen beleven en bewerkstelligen. Zie ook de agenda.

Healing betekent weer heel worden of één geheel worden. Doordat we bepaalde beladen situaties in ons leven meemaken die we als angstig of bedreigend ervaren, zijn we soms niet in staat om de bijbehorende emoties of andere aspecten ervan te ervaren en verdringen of blokkeren we die. Zo splitsen we dus bepaalde ervaringen of emoties af en verdringen we ze naar het onbewuste. Dit zorgt voor verdeeldheid en emotionele ladingen die samen met overtuigingen programma’s kunnen creëren. Die programma’s kunnen er voor zorgen dat we bepaalde situaties in ons leven steeds weer opnieuw aantrekken en bepaalde patronen, die niet constructief zijn, herhalen. Oneness processen, therapeutische gesprekken, Deeksha’s, yoga en meditatie dragen door bewustwording, het verminderen van de emotionele lading en zelfacceptatie, bij aan deze heelwording of healing. Ook door middel van aanraking en het in balans brengen van het energieveld kan healing ervaren worden.