mijn praktijk - psychotherapie - methoden

Psychotherapie methoden

In de therapeutische gesprekken werk ik op een integratieve wijze met verschillende methoden en technieken. Hieronder licht ik er een aantal toe.

Steunende en inzichtgevende therapie
Hierbij gaan we kijken naar de achtergrond van de klachten om meer inzicht te krijgen in waar ze vandaan komen. Biografische gegevens, relaties vroeger thuis en belangrijke situaties die je hebt meegemaakt in je leven worden bekeken en besproken. Zo leer je emoties en gedachten te ervaren en te verwoorden en oude patronen en gewoontes te herkennen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van je klachten. Door het delen van je persoonlijke verhaal wordt het minder beladen en kan je zelf ook beter komen tot acceptatie en inzicht in de situatie. Dit geeft al vaak een stuk herkenning en steun.

Cognitieve gedragstherapie zoals G-training en exposure
In de cognitieve gedragstherapie wordt er gekeken naar het verband tussen gebeurtenissen, interpretaties of gedachten daarover, emoties die door de gedachten worden opgeroepen en het gedrag dat daaruit voortkomt. Door dit verband bewust te maken en te kijken of de gedachten die je maakt over de situatie reëel zijn, wordt het mogelijk om denkfouten op te sporen. Je kan dan meer steunende gedachten daarvoor in de plaats zetten, waardoor ook je gevoel verbetert en je vrijer bent om anders te handelen en het gewenste gedrag te bereiken. Dit wordt geoefend met G-training. Bij exposure technieken ga je jezelf blootstellen aan potentieel beladen of angstige situaties, waardoor je de angst kan overwinnen en meer zelfvertrouwen opbouwt.

Mindfulness of MBCT (= mindfulness based cognitive therapy)
Door middel van meditatie-oefeningen leer je emoties te voelen, toe te laten en te verdragen. Je wordt je bewuster van emoties en gedachten en hoe die je gedrag beïnvloeden. Je leert om meer bewust of “mindful” te reageren op situaties in je leven. Zo kan je gedragspatronen die je steeds herhaalt beter doorbreken.

EMDR
Dit staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. Dit is een goed beproefde methode om negatieve emotionele lading van traumatische of beladen situaties af te halen en verschillende aspecten van het trauma te integreren, zodat die beter verwerkt kunnen worden. Bovendien worden negatieve gedachten over hetgeen is voorgevallen, vervangen door steunende gedachten.
Dit werkt goed bij PTSS en andere traumatische ervaringen. Bij complexe trauma's verwijs ik door.

Lichaamsgerichte adem- en ontspanningstechnieken
Door middel van deze oefeningen leer je meer contact te maken met je lichaam en met wat je voelt. Je leert je bewuster te worden van je adem en die rustig en regelmatig te maken, waardoor ook het denken meer tot rust komt.
Diep en bewust ademen kan ook gebruikt worden om emoties die opgeslagen zijn in het lichaam meer te voelen en te uiten, waardoor er een gevoel van ruimte en opluchting ontstaat.
Piekeren geeft spierspanning in het lichaam en als die te lang duurt leidt dat tot fysieke klachten. Door actieve relaxatie-oefeningen leer je het verschil te ervaren tussen spanning en ontspanning in de spieren en kan je onnodige spanning leren los te laten.